Svøm langt 2018 – Svøm deg til KOS

Svøm langt 2018 – Svøm deg til KOS

 

«Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlege mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars kvart år. Hensikta er å skape gode mosjonsvanar for den norske befolkninga ved å motivere dei til å bruke symjehallen som arena for fysisk aktivitet.

 

Målet er at flest mulig vaksne svømmer 10.000/5.000 meter* i kampanjeperioden, og flest mulig born (til og med fylte 13 år) svømmer 2.500/1.500 meter*. *Eigne krav for dei som har ein funksjonsnedsettelse, 5 000m for vaksne og 1 500m for born). Det er gratis å være med på kampanjen, som deltakar kan du enkelt registrere dine svømte meter gjennom kampanjen på nett, opprett ein eigen brukar eller du kan logge inn med din Facebook-konto. Du kan også registrere dine svømte meter ved å bruke SwimTag. 

 

Svøm langt er ein nasjonal mosjonskampanje. Ca 250 symjehallar over heile landet er med på kampanjen.
Nytt i kampanjen 2018 – det blir enklare å registrere seg på nett. Det leggast opp til at ein hovedbrukar kan registrere svømte meter for fleire deltakarar, slik at f.eks. mor eller far kan registrere for sine born. Både Svøm langt-sida og registreringsløysninga blir mobiltilpassa, slik at ein enkelt kan registrere svømte meter på veg ut av symjehallen.

 

Det vil fortsatt være mogleg å bruke dei manuelle registreringskorta, men symjehallen får færre kort – så registrer på nett – enklare, meir effektivt og ikkje minst meir miljøvennleg.

 

Du kan vinne reise til Kos
Hovudpremiane i kampanjen 2018 er reiser til den greske øya Kos, familiehotellet Kipriotis Maris. Det er ein hovudpremie til born og ein til voksne. Premien er gitt av Apollo. Hovudpremiane trekkast ut blant alle som har klart målet i kampanjen. I tillegg delast det ut lokale premiar. Har du spørsmål om kampanjen? – ta kontakt med badevaktene på Førdehuset.

Les meir
  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Opningstid Symjehallen

 

Opningstider påska 2018  

 Måndag 26. mars

kl. 12.00 - 16.00 Familie

 Tysdag 27. mars

kl. 12.00 - 16.00 Familie
  kl. 18.00 - 21.00 Familie
 Onsdag 28. mars kl. 12.00 - 16.00 Familie
  kl. 18.00 - 21.00 Familie
 Skjærtorsdag 29. mars kl. 14.00 - 18.00 Familie

 Langfredag 30. mars

Stengt
 Påskeaftan 31. mars kl. 14.00 - 18.00 Familie

 1. påskedag 1. april

Stengt

 2. påskedag 2. april

kl. 14.00 - 18.00 Familie

 

 

Ordinære opninstider:

 

Måndag, onsdag og fredag 07.00 - 08.15 Morgonbading
Tysdag til fredag 18.00 - 20.00 Familiebading
Tysdag til fredag 20.00 - 21.00

Vaksenbading

Laurdag 10.00 - 11.00

Vaksenbading

Laurdag 11.00 - 16.00 Familiebading
søndag 14.00 - 18.00

Familiebading

 

     
     
     
     
     

Morgonbad i Førdehuset

Morgonbad i Førdehuset kvar måndag, onsdag og fredag kl 0700 - 0815.

 

NB: Det er ikkje sal av billettar. De må ha årskort, klippekort eller ha kjøpt enkeltbillet på førehånd.

         

Velkomen

Prisar Symjehallen

Prisar: Vaksne

Kr 95,-

  Born Kr 60,-
  Honnør/Student Kr 80,-
  Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 240,-
  10 Klipp Vaksne Kr 750,-
  10 Klipp Born

Kr 480,-

  20 Klipp Vaksne Kr 1.400,-
  20 Klipp Born Kr 900,-
  Sesongkort Vaksne 1/2 år Kr 1.250,-
                                     1 år Kr. 2.200,-
  Sesongkort Honnør/Student 1/2 år

Kr 940,-

                                                   1 år

Kr 1760,-

  Sesongkort Born 1/2 år Kr 770,-
                                 1 år Kr 1430