Opningstid Symjehallen

Symjehallen har vanlege opningstider i sommar.

Med unntak av at det er familiebading i heile opningstida. 

     
Tysdag til fredag 18.00 - 20.00 Familiebading
Tysdag til fredag 20.00 - 21.00

Vaksenbading/

Familiebading

Laurdag 10.00 - 11.00

Vaksenbading/

Familiebading

Laurdag 11.00 - 16.00 Familiebading
søndag 14.00 - 18.00

Familiebading

 

  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Prisar Symjehallen

Prisar: Vaksne

Kr 85,-

  Born Kr 55,-
  Honnør/Student Kr 70,-
  Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 220,-
  10 Klipp Vaksne Kr 680,-
  10 Klipp Born

Kr 440,-

  20 Klipp Vaksne Kr 1.275,-
  20 Klipp Born Kr 825,-
  Sesongkort Vaksne Kr 1.100,-
  Sesongkort Honnør/Student Kr 850,-
  Sesongkort Born Kr 700,-