VÅRE LOKALE

Førdehuset har lokale som egner seg til å arrangera tilstellingar som konsert, teater, seminar, kurs, bursdagar, møter osv. Vi leiger ut følgjande rom:

Storsalen
Lisjesalen
Festsalen
Utstillingssalen

Musikkrommet

Sakralrommet

Møterom  C

 

Storsalen:

Storsalen er hovudsalen i Førdehuset, ein amfisal med galleri, som blei nyopna i 2011. Salen har 591 seter og fullt utstyrt scene. Storsalen er arena for konsertar, show, teaterframsyningar og foredrag. Salen er fast sal for Kino Førde og Riksteatret. Storsalen har svært god akustikk og vert brukt ved gjestspel av m.a. Opera Nordfjord og Bergen Filharmoniske Orkester. 

 

 

Lisjesalen:


Lisjesalen er ein tradisjonell kinosal med 70 seter/stolar i amfi med 6 rader. Salen egnar seg bra for foredrag, kurs og møter.

 

 

 

 

 

Festsalen:

Festsalen egnar seg godt til møte, seminar, konsertar, dans, middag, fest og mykje meir. Festsalen sitt areal er 288 m2(18x16 m) med ein takhøgde på 6,4 m. Festsalen har parkettgolv.

Kapasiteten i Festsalen er avhengig av rigging og storleik på ev scene, men med ein scene på 3 x 6 m kan vi rigge eit konsertoppsett til 220 personar. Festsalen har stort lerret for overhead/prosjektør, lyd og lysanlegg, talarstol og Yamaha flygel.

 

 

Utstillingssalen:

 

Utstillingssalen ligg ved biblioteket i 1. etg. rommet er 98 m2 (12,8 x 7,7). Med rigging i hestesko er det plass til 30 stolar. Riggast salen til klasserom er det plass til 40 stolar og 20 bord. Med rigg i kinooppsett er det plass til 60 stolar.

 

 

 

Musikkrommet:

 

Musikkrommet er nylig oppussa og er eit populært rom for korøving og musikk, men også til møter, kurs og seminar. Rommet er 68m2 (8,8 x 7,75) Her kan det riggast med 60 stolar og 20 bord. Andre riggar: Rektangulært bordoppsett 32 stolar og 16 bord. Hestesko 26 stolar og 13 bord. Klasserom 40 stolar og 20 bord. 

 

 

Sakralrommet:

Sakralrommet er eit rom på 63 m2 (9 x 7). Her kan det riggast 26 stolar og 12 bord i eit rektangulært bordoppsett. Rommet har whiteboardtavle og kan riggast med prosjektor.

 

 

 

 

 

Møterom C:

Møterom C er eit lite møterom i 2. etg med plass for 6-8 personar rundt eit ovalt bord.

 

 

 

 

 

4. Leigeprisar
Oppdaterte leigeprisar finn du under på fana prisliste

 

 

 

 

 

 Førespurnad om utleige

Vi takkar for førespurnaden, du høyrer frå oss.

Vennligst fyll inn obligatoriske felt!

En feil oppstod