Leigevilkår

Leigevilkår/ leigereglement for Førdehuset

 

1. Leigetakar plikar å setja seg inn i leigereglementet og branninnstruksen

2. Leigetakar kontaktar Førdehuset for opplåsing/ stenging av lokale. Førdehuset kan du nå per mail: kultur@sunnfjord.kommune.no, telefon: 5772 1900, i resepsjonen, eller 5772 1902 når resepsjonen er stengd.

  1. 3. Leigetakar er ansvarleg for lokalet og bruken av dette i leigetida.

4. Ved avbestilling mindre enn 4 veker før arrangementet fakturerast 50 % av full pris.  

5. Ved avbestilling mindre enn 1 veke før arrangementet fakturerast full pris.

6. Faktura vert sendt i etterkant av arrangement.