06 - P - X-Men.jpg

X-Men: Dark Phoenix - 2D

Under ei redningsoppgåve i verdsrommet blir Jean treft av ei kosmisk kraft som forvandlar ho til ein av dei mektigaste mutantane som finnast. I kampen mot sine eigne personlege demonar og den stadig meir ustabile krafta i ho mister han kontrollen. Planeten er truga og X-Men-familien er i ferd med å rakne. Filmen er den mest intense og emosjonelle X-Men-filmen som nokosinne er laga.  Den er klimakset etter 20 år med X-Men-filmar, då mutantfamilien som vi kjenner og elskar må møte den mest øydeleggjande fienden; en av sine eigne.filmer, då