04 - P - Voyagers.jpg

Voyagers

Romskip-thriller frå skaparen av Divergent, med Colin Farrell, Lily-Rose Depp og Tye Sheridan på rollelista. 

Sett i  nær framtid, blir 30 spedborn sendt ut på eit livslangt oppdrag i verdsrommet. Oppgåva  er eine og åleine å vekse opp, reprodusere seg med kvarandre, og skape ei fersk befolkning til ein ny planet. Oppdraget tar ei uventa vending når passasjerane kjem i tenåra, og både hormon og instinkt kjem ut av kurs. Vil dei klare å fullføre oppdraget, samstundes som individualisten i kvar og ein av dei startar å slå rot? Voyagers er ein thriller i romdrakt, frå regissøren som ga oss Divergent og Limitless.