01 - P - Psychobitch.jpg

Psychobitch

Dersom du spør Frida har ho sjølv valgt rolla som outsideren i klassen. Dei andre på skulen er uansett einige i at ho er totalt annleis. Marius går i same klasse og gjer stort sett alt han kan for å framstå som ein suksess. Når dei to blir plassert saman på gruppearbeid ser Marius det som nok ein sjanse til å vise seg fram for dei andre. Men Frida har ingen intensjonar om å bli «hjelpt eller fiksa» av klassen sin perfekte gut.

Gruppearbeidet blir starten på eit turbulent forhold mellom dei to. Men i fighten med Frida opplever Marius også noko spennande og utfordrande han aldri har kjent før...

Psychobitch er en film om suksessjag og umogeleg kjærleik i Generasjon Prestasjon.