03 - P - Latte Pinnsvin.jpg

Latte Pinnsvin

Latte er ikkje som alle andre pinnsvin, det vil seie søt og nusseleg. Ho er proppfull av energi, sjølvsikker og har altfor livleg fantasi. Latte kjem aldri til kort når det gjeld kjappe svar og fantastiske forklaringar. Ho elskar å fortelje historier for alle som vil, eller ikkje vil, høyre, der ho tilfeldigvis står fram som den uredde heltinna som alltid reddar dagen. Unødvendig å fortelje kven som tek jobben når dyra i skogen ein dag vaknar og oppdagar at den magiske vannsteinen har forsvunne! Det betyr at skogen vil tørke, noko som igjen vil føre til utrydding av både dyr og plantar. Latte kunngjer tappert og høgt at ho vil redde den magiske vannsteinen frå klørne på bjørnekongen Bantur. Til hennar store misnøye er ekornet Tjum vald ut til å bli med. Det irriterande vesle ekornet kan kanskje oppdage at Latte har større munn enn mot. Begge må snart overvinne gjensidig usemje og heller lære å jobbe saman som eit lag, no som dei to ulike heltane er på sitt mest utfordrande og farligaste eventyr nokosinne!