01 - P - Lassie.jpg

Lassie kommer hjem

Collien Lassie og 12 år gamle Florian heng saman som erteris. Etter at far til  Florian misser jobben, må dei flytte til ei lita leilegheit der dei ikkje kan ha hund. Florian må difor gje frå seg Lassie til Herr von Sprengel, som lovar å passe på hunden. Men ein av Von Sprengel sine tilsette er ikkje snill med Lassie, så hunden rømmer for å finne den rette eigaren sin...