04 - P - Generasjon Utøya.jpg

Generasjon Utøya

Filmen har fått svært gode kritikkar:

«Man kan ikke annet enn å la seg imponere.» NRK, P3 (5)
"Rørende og ærlig Utøya-film" Dagbladet (5)
««Generasjon Utøya» reiser seg som en rasende langfinger mot Sylvi Listhaug og Frp» Aftenposten (5)

Fire unge kvinner som alle overlevde Utøya, har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. Dei nektar å la seg skyte til tausheit og representerer ein generasjon politikarar som torer å drøyme om og kjempe for ei betre framtid. Dei unge politikarane opplevde å bli dødeleg såra, eller dei såg vener og kjærestar bli drepne. Felles for dei alle er at dei er tvungne til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt vidare for det dei trur på. Dei kjempar vidare, ikkje berre på vegne av seg sjølv, men på vegne av ein heil ungdomsgenerasjon, samstundes som dei gjev håp til eit heilt land og folk.