11 - P - Fabeldyr.jpg

Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser

Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald er teken til fange av MACUSA (Magical Congress of the United States of America), ved hjelp av Salmander Fisle. Men Grindelwald klarer å sleppe unna og set seg eit mål om å lage ein hær med kun fullblods magikera, for å herske over alle ikkje-magiske vesen. I eit forsøk på å øydelegge planane til Grindelwald, etterlet Albus Humlesnurr sin tidligere student, Salamander Fisle, som er villig til å hjelpe, uvitande om dei farar som ligg i vente.

Kjærleik og lojalitet vert sett på prøve, sjølv blant dei næraste vener og familie, i ei stadig meir splitta trollmannsverd.