05 - P - Corpus jpg.png

Corpus Christi

"Corpus Christi" er historia om 20-årige Daniel som får ei andeleg oppvakning medan han er i ungdomsfengsel. Fordi han har ein dom, so vil han ikkje kunne søkje seg inn på presteseminaret, og etter at han er lauslatt, blir han sendt for å jobbe på eit sagbruk langt heimanfrå. Men Daniel har ingen planer om å gje slepp på draumane sine. Via uforutsette hendingar, får han eit tilbod om å vikariere som prest i ein liten landsby som slit med store sosiale konflikter.