Vinterlesbingo 2019-2020

Biblioteka i Sunnfjord – Sande, Viksdalen, Naustdal, Vassenden, Førde og Skei ønskjer å inspirere unge vaksne og vaksne til å bruke vinterkveldane til å lese mange gode bøker.
For å delta må ein ha fylt, eller fylle, 15 år i 2019.


Skriv inn forfattar og tittel når du har lese boka. Du kan berre bruke ei bok ein gong.
Du kan fylle ut rader loddrett, vassrett eller diagonalt. Om du er ein superlesar klarar du kanskje å
fylle ut alle rutene?
Når du leverer dette skjemaet, utfylt, er du med i trekninga av fine premiar.
1. premie: Saueskinnsfell

2. premie: Korg med mykje godt oppi
3. premie: Bokgåve
Frist for å levere inn skjemaet til biblioteket er 15. mars 2020!

Skjema Vinterles-bingo