Senioruniversitetet i Førde

Senioruniversitetet arrangerer interessante foredrag i Førdehuset, onsdagar kl 11:00.

 


8. september Hilde Bjørkum
Framtida for kultursatsinga i nye Sunnfjord kommune
Hilde Bjørkum er kommunalsjef for kultur og idrett i Sunnfjord kommune

 

29. september Bente Egge Søvde
Det er best å bu heime - eller ? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim
Bente Egge Søvde er sjukepleiar og forskar/underviser ved Høgskulen på Vestlandet


13. oktober Ole Georg Moseng
Svartedauden og andre pandemier fra fortida – tidløse og globale
Ole Georg Moseng er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge


10. november Atle Nesje
Klimautfordringar på Vestlandet
Atle Nesje er professor i geologi ved Universitetet i Bergen.


8. desember Georg Arnestad
Sogn og Fjordane sitt forhold til Bergen
Georg Arnestad er tilsett ved Høgskulen på Vestlandet