Varer og tenester

Som forbrukar har vi ulike rettar ved kjøp av varer og tenester. Nokre rettar er lovfesta, som td. Forbrukerkjøpslova, medan andre er basert på sedvane eller annan prakis i bransjen, som td. Byteretten.

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 16.04.2009
Fotograf: Oskar Andersen
fotograf Oskar Andersen

Forbrukarrådet er ein sentral organisasjon som tek vare på forbrukarane sine interesser overfor myndigheiter, næringsliv og andre instansar. Forbrukarrådet for Sogn og Fjordane og Hordaland ligg i Bergen.

Tlf. 815 58 200.

E-post: bergen@forbrukerradet.no

 

Forbrukarombodet forvaltar og har tilsyn med marknadsføringslova. Vil du klage på til dømes villeiande marknadsføring og reklame kan du ta kontakt på

Tlf. 23 400 600.

E-post: post@forbrukerombudet.no eller du kan gå direkte til skjemaet forbrukerombudet.klage/tips  

 
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no