Skip Navigation LinksFørdehuset

SYS IKT

Serverrom SYS IKT

SYS IKT driftar felles datasenter, forvaltar utstyr og yter driftteneste for samarbeidskommunane Askvoll, Solund, Hyllestad, Fjaler, Høyanger, Gaular, Naustdal, Førde, Jølster og Gulen.

Hovudoppgåver er drift/vedlikehald, installasjon, rådgivning og innkjøp for samarbeidskommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn (SYS kommunane).  


I tillegg har vi drift/vedlikehald for regionnettet og deler av sikkerheitsløysingane for Flora kommune.

Publisert av Åge Klausen. Sist endra 19.01.2015 av Marit Kleiven

Kino- og kulturprogram for Førdehuset

  • Utskriftsvenleg versjon
bilde av personen: Åge  Klausen
Dagleg leiar
  • Mob: 99 23 82 38
  • E-post:  
Førde kommune - Kultur, postboks 338, 6802 Førde. Besøksadresse: Førdehuset, Angedalsvegen 5 kultur@forde.kommune.no
padlock