Skip Navigation LinksFørdehuset

Forslag til byggeskikkprisen 2012?

"Å bu i Førde" er tema for byggeskikkprisen 2012. Vi inviterer innbyggjarane i Førde til å kome med gode forslag innan 20. mai.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 11.05.2012
Fotograf: Oskar Andersen
Høgskulen i Sogn og Fjordane fekk prisen i 2011 fotograf Oskar Andersen

Bustadblokk, einebustad, burettslag, sameige, bufellesskap, bustadfelt - her er det eit breitt spekter å ta av.


Viktig i grunngjevinga

Som bakgrunn for forslag har vi peika ut følgjande element som vil vere viktige i grunngjevinga, men det er ikkje krav til at samtlege skal vere relevante:


  • Terrengtilpassing, visuelt inntrykk, funksjonalitet, utomhusareal, fortetting, fornying, materialbruk, universell utforming, energibruk, miljø/klimatilpassing.Forslagsfrist

Frist for å komme med forslag og ei kort grunngjeving er 20. mai.
Prisen skal utdelast i bystyremøtet 21. juni.
Forslag kan sendast byggeskikk@forde.kommune.no

Alternativt til Tore Gjelsvik tgj@forde.kommune.no

eller komitèleiar Iris Loftheim iris.loftheim@gmail.com  eller pr. brev til Førde kommune, Postboks 338, 6802 Førde.

Tore Gjelsvik kan kontaktast på tlf. 57 72 20 00 for nærare opplysningar.

 
Tilbake

Kino- og kulturprogram for Førdehuset

  • Utskriftsvenleg versjon
Førde kommune - Kultur, postboks 338, 6802 Førde. Besøksadresse: Førdehuset, Angedalsvegen 5 kultur@forde.kommune.no