Skip Navigation LinksFørdehuset

Ny nettstad - Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er ein nettstad utvikla i eit samarbeid mellom helseforetak og kommunar. Formålet er å samle informasjon som er særleg relevant for samhandling mellom helseforetaket og kommunane.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 11.05.2012

Kunnskapsbank

Gjennom nettstaden vil kunnskap verte tilgjengeleg for både kommune- og spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane, og kunne styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa.


Nettstaden vil ha informasjon om tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenesta, og innehalde indikatorar frå kommunane der ein ser føre seg at det vil skje endringar i samband med samhandlingsreforma. 


Tilbake

Kino- og kulturprogram for Førdehuset

  • Utskriftsvenleg versjon
Førde kommune - Kultur, postboks 338, 6802 Førde. Besøksadresse: Førdehuset, Angedalsvegen 5 kultur@forde.kommune.no