Beredskap og tryggleik

På desse sidene finn du informasjon om beredskap og krisehandtering.

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 29.09.2011
Brann på Førde barneskule

Beredskapsplan

Kommunen har ein beredskapsplan der det er laga rutiner og instruksar som skal følgjast dersom det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

 


Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Målsetjinga er å sikra menneske, dyr, miljø og materielle verdiar.


Kriseteam

Førde kommune har oppretta eit kommunalt kriseteam som består av 7 personar med ulik fagbakgrunn. Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Førde kommune får naudsynt oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.

 
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no